Mateřská škola Napajedla

Co nabízíme

Děti s odlišným mateřským jazykem.docx (13.73 kB)

 

Třída II. D Mravenečci - pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami (logopedická)            

Třída je určena pro děti 4 – 7leté, které mají speciálně vzdělávací potřeby – narušenou komunikační schopnost. Ve třídě s dětmi pracují učitelé s kvalifikací speciální pedagogiky (logopedie, surdopedie). Péče probíhá skupinovou i individuální formou. Individuální logopedická intervence respektuje potřeby a možnosti každého dítěte a zohledňuje závážnost logopedických obtíží. Pravidelně probíhají odborné konzultace s pracovnicí SPC pro vady sluchu a řeči a pravidelné konzultace s rodiči dětí, a to 1x za 14 dní.

Počet je max. 14 dětí. Tento počet se mění v souvislosti se vzdělávacími potřebami aktuálně přijatých dětí. Při zařazení dítěte (nebo dětí) s vyšším stupněm přiznaných podpůrných opatření, může být počet dětí nižší.

Třída pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami je zřízena dle zákona č. 561/2004 Sb., § 16, odst. 9. Činnost této třídy se dále řídí vyhláškou č.  27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění. Do třídy jsou přijímány zejména děti se závažnou narušenou komunikační schopností, případně i s jinými problémy, vyžadujícími zařazení do této třídy a péči speciálních pedagogů (děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od 3. stupně).

Třída je dostatečně vybavena speciálními pomůckami a literaturou, která se průběžně doplňuje.

Předměty speciálně pedagogické péče ve třídě pro děti se SVP: 

-řečová výchova – rozvoj všech řečových dovedností dítěte

-rozvoj grafomotorických dovedností – procvičování a zdokonalování jemné motoriky, koordinace ruky a oka, dovednosti předcházející psaní (stříhání, mačkání, trhání, lepení, kreslení, malování apod.)

-rozvoj vizuálně percepčních dovedností – podpora a rozvoj zrakového vnímání (rozlišování, barvy, třídění, hledání rozdílů apod.

-nácvik sociální komunikace – hry a činnosti v průběhu celého dne, podporující žádoucí sociální interakci a komunikaci, individuálně i v malých skupinkách

-logopedická péče – cílená reedukace řečových obtíží u dětí. Logopedická intervence probíhá formou individuální i skupinovou.

-rozvíjení sluchového vnímání – procvičování sluchu formou sluchových her a cvičení ve skupinové a individuální práce s dětmi.

-odezírání, rozumění mluvené řeči a její produkci – v případě přítomnosti dítěte, které má tuto formu podpůrných opatření, odpovídající způsob komunikace učitele (příp. asistenta) a dítěte: – pomalá, výrazná artikulace, jednoduché krátké věty, se zpětnou vazbou od dítěte.

-prostorová orientace – podpora schopnosti formou řízených pohybových aktivit uvnitř i venku, praktických dovedností a sebeobslužných dovedností.

-rozumění mluvené i psané řeči a její produkci – rozvoj dovedností směřujících ke čtení a psaní, práce sec symboly (písmena, číslice), práce s knihou a obrázkovým materiálem.

Spolupráce s rodiči dětí  je důležitou součástí pedagogické práce ve třídě.

Iniciujeme aktivní zapojení rodičů do společných cvičení s dítětem pod vedením p. učitelky, domácí procvičování podle pokynů pedagogů a účast na pravidelných společných konzultacích. Na nich jsou průběžně informováni o výsledcích vzdělávání svých dětí. Podílíme se na výběru vhodné základní školy, poskytujeme poradenství ohledně další péče o děti se SVP, nabízíme kontakty na další organizace.

Třída pro děti se SVP je plně zapojena do vzdělávacího programu mateřské školy, děti se účastní všech společných aktivit, které v souladu se svými možnostmi a schopnostmi zvládnou.

Zákonní zástupci se mohou seznámit se vzdělávací činností třídy v rámci

Dne otevřených dveří, který probíhá každoročně v březnu, před Zápisem dětí do MŠ.

    

Nabídka nadstandartních aktivit mateřské školy

Skupinová logopedická prevence

rozvoj komunikačních dovedností, dechová, fonační a artikulační cvičení provádí paní učitelky – logopedické preventistky:

 • budova A p. uč. Věra Reptová
 • budova B p. uč. Iveta Bláhová
 • budova D p. uč. Lenka Pagáčová

 

- lekce zvýšené jazykové přípravy – p. uč. Marcela Sedlářová

- individuální práce s dětmi s odkladem školní docházky - p. uč. Gabriela Podešvová, Mgr. Martina Hanáčková
- koupání ve venkovních bazénech MŠ – získávání předplaveckých dovedností dětí, hry a hrátky ve vodě
- akce a aktivity zaměřené na environmentální vzdělávání – viz kalendář akcí MŠ                                                         

 

Nabídka aktivit pro děti 5-6 leté

 • „Nebojte se psaní“ – náprava grafomotorických obtíží u dětí 5-6 letých
  (nácvik správného úchopu psacího náčiní, uvolnění napětí ruky) p. uč. H. Chrástková a Z. Konečná
 • „Angličtina hrou“ – seznamování dětí prostřednictvím her, písniček a říkanek s angličtinou - Gabriela Podešvová,         
 • saunování dětí v sauně mateřské školy (listopad-březen) 
 • celoroční projekt na rozvoj pohybových schopností předškolních dětí Se Sokolem do života 

… a ještě  

 • příznivé klima ve školičce s pěkným, estetickým prostředím, rozlehlou zahradou a venkovní učebnou, tartanovým hřištěm, venkovním bazénem a brouzdalištěm 
 •  každodenní aktivity dětí s převládajícími herními prvky k podpoře tvořivosti  
 • zdravý životní styl se správnou skladbou jídelníčku a dostatečným pitným režimem

Kurz nápravy grafomotorických obtíží.docx (284.24 kB)

Mobilní aplikace MŠ

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Kontakt

Mateřská škola Napajedla

Komenského 1159,
okres Zlín,
příspěvková organizace

E-mail:

skolka@msnapajedla.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Mokrý máj - v stodole ráj.

Pranostika na akt. den

Na mokrý květen přichází suchý červen.

Předpověď počasí

dnes, sobota 18. 5. 2024
slabý déšť 20 °C 11 °C
neděle 19. 5. slabý déšť 20/11 °C
pondělí 20. 5. slabý déšť 24/11 °C
úterý 21. 5. slabý déšť 25/15 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Datum a čas

Dnes je sobota, 18. 5. 2024, 8:40:41